Tävlingsledningen bestämmer spelform

4 st. deltävlingar Poängberäkning: 16-12-9-7-4-2

Singel

NAMN

KLUBB

10/2

21/4

22/9

3/11

Slutst.

Lars Hjelmqvist DHDC 2/2 16/18 12/30 16/46 46
Birger Ödlund DHDC 9/9 12/21 9/30 9/39 39
Erik Sjödin DHDC 12/12 7/19 16/35 4/39 39
Håkan Johansson DHDC 16/16 4/20 2/22 12/34 34
Johnny Hagfeldt DHDC 7/7 9/16 4/20 9/29 29
Jan Olofsson DHDC 4/4 2/6 7/13 --/13 13
Peter Näsström DHDC 4/4 2/6 4/10 1/11 11
Gunilla Lidén DHDC 4/4 2/6 1/7 4/11 11
Marcus Allström DHDC 2/2 --/2 4/6 4/10 10
Lars Jansson DHDC --/0 4/4 2/6 4/10 10
Marie Leandersson DHDC 4/4 --/4 2/6 2/8 8
Katja Johansson DHDC 2/2 --/2 4/6 2/8 8
Jan Hernebäck DHDC 2/2 2/4 2/6 1/7 7
Lennart Lindberg DHDC --/0 4/4 --/4 2/6 6
Oddny Hultgren DHDC --/0 --/0 --/0 4/4 4
Per-Åke Edström DHDC --/0 4/4 --/4 --/4 4
Sölve Söderlindh DHDC 2/2 --/2 --/2 --/2 2
Catarina Huss DHDC --/0 --/0 1/1 --/-- 1
Robert Skogsberg DHDC --/0 --/0 1/1 --/-- 1

 

 VP 1

BRA SET   BRA UTGÅNG 180
Håkan Johansson................ ....................15,18,19,21 pil Erik Sjödin............ 2x20 pil Håkan Johansson 112 Ingen noteringVP 2

BRA SET  BRA UTGÅNG 180 

Ingen notering

er-Åke Edström........... 115 Ingen notering

 

VP 3

BRA SET BRA UTGÅNG   180
Birger Ödlund........... 17 pil

Erik Sjödin.................. 108

Ingen notering

 

VP 4

BRA SET  BRA UTGÅNG 180 

Ingen notering

Ingen notering Ingen notering