Tävlingsledningen bestämmer spelform

Poängberäkning: 16-12-9-7-4-2-1

NAMN

KLUBB

17/1

21/2

20/3

17/4

11/9

9/10

16/10

20/11

Stefan Fahlén DHDC 16/16 16/32 16/48 --/48 16/64 16/80 16/96 16/112
Lennart Lindberg DHDC 12/12 4/16 4/20 12/32 4/36 2/38 12/50 2/52
Erik Sjödin DHDC 7/7 2/9 2/11 16/27 --/27 4/31 9/40 7/47
Per-Åke Edström DHDC --/0 9/9 --/9 7/16 12/28 12/40 --/40 4/44
Johnny Hagfeldt DHDC 4/4 7/11 4/15 4/19 7/26 4/30 4/34 2/36
Lars Westerlund DHDC --/0 --/0 9/9 --/9 --/9 9/18 --/18 12/30
Marianne Sundström DHDC 9/9 4/13 4/17 4/21 --/21 --/21 7/28 --/28
Lars Jansson DHDC 4/4 --/4 7/11 9/20 --/20 4/24 --/24 4/28
Sölve Söderlindh DHDC 4/4 2/6 --/6 2/8 9/17 2/19 4/23 --/23
Birger Ödlund DHDC --/0 12/12 2/14 --/14 --/14 --/14 --/14 9/23
Lars Hjelmkvist DHDC --/0 --/0 --/0 2/2 --/2 7/9 --/9 4/13
Tomas Westerlund DHDC --/0 --/0 12/12 --/12 --/12 --/12 --/12 --/12
Jan Olofsson DHDC --/0 --/0 --/0 4/4 --/4 --/4 --/4 --/4
Kjell Lidén DHDC --/0 --/0 --/0 4/4 --/4 --/4 --/4 --/4
Kenneth Högberg DHDC --/0 --/0 4/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4
Hans Förare ---- --/0 4/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4
Hans Gangstad ---- --/0 4/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4
Håkan Johansson DHDC 4/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4 --/4
Jeanette Gradin DHDC --/0 --/0 --/0 --/0 --/0 --/0 4/4 --/4
Gunilla Lidén DHDC --/0 --/0 --/0 2/2 --/2 --/2 --/4 --/4
Denise Olofsson DHDC --/0 --/0 --/2 2/2 --/2 --/2 --/4 --/2
Dan Mikaelsson DHDC --/0 --/0 2/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2
Markus Allström DHDC --/0 2/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2
Roger Svensson DHDC --/0 2/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2
Oddny Hultgren DHDC 2/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2
Stefan Gradin DHDC 2/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2
Martin Persson DHDC 2/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2 --/2

 MT 1

BRA SET   BRA UTGÅNG 180
                      
Stefan Fahlén..... 2x19 pil
Stefan Fahlén..... 2x20 pil
Lennart Lindberg... 22 pil

 
       

MT 2

BRA SET  BRA UTGÅNG 180 
   
Stefan Fahlén......... 17 pil
Stefan Fahlén......3x19 pil
Hans Gangstad....... 19 pil
Stefan Fahlén......... 20 pil
Per-Åke Edström..... 20 pil
Johnny Hagfeldt..... 20 pil
Johnny Hagfeldt..... 22 pil
Hans Förare........... 21 pil
Stefan Fahlén......... 22 pil
Stefan Fahlén........ 23 pil
      

       
  

 

MT 3

BRA SET BRA UTGÅNG   180

Stefan Fahlén ...........18 pil
Stefan Fahlén........... 19 pil
Stefan Fahlén........... 20 pil
Stefan Fahlén........... 21 pil
Stefan Fahlén....... 3x22 pil
Johnny Hagfeldt....... 22 pil                 

 

Stefan Fahlén.............. 145
Lars Westerlund.......... 108
Lars Westerlund.......... 102
Stefan Fahlén...............1 st.

 

MT 4

BRA SET  BRA UTGÅNG 180 
                       

       


Lennart Lindberg........1 st.
Marianne Sundström..1 st.

 

MT 5

BRA SET  BRA UTGÅNG  180 
Per-Åke Edström....... 20 pil
Stefan Fahlén............ 21 pil
                       

Stefan Fahlén.............. 109
  

 

MT 6

BRA SET BRA UTGÅNG 180 


Stefan Fahlén.................
13, 20, 21, 22 pil
Lars Westerlund...............
21, 22, 2x24 pil
Per-Åke Edström.. 23, 25 pil
Lars Hjelmqvist.......... 24 pil
Lennart Lindberg....... 25 pil
            

Stefan Fahlén............... 125

 

 

MT 7

BRA SET     BRA UTGÅNG 180 

                   

Erik Sjödin.......... 18 pil
Lennart Lindber.. 21 pil
Stefan Fahlén...... 21 pil


              LennartLindberg............130
Lennart Lindberg...........100
Stefan Fahlén................100
Marianne Sundström.....100

  

Johnny Hagfeldt .......1 st.

 

MT 8

BRA SET BRA UTGÅNG  180 
Lars Westerlund........ 17 pil
Lars Jansson............. 18 pil
Stefan Fahlén........... 18 pil
Lars Hjelmqvist......... 20 pil
                    
Stefan Fahlén............... 128
Birger Ödlund.............. 112
 Stefan Fahlén..............2 st.
Lars Westerlund.......... 2 st.

Lars Jansson
................1 st.