Spelform

Omgång 1

1 Marie Leandersson Roger Svahn
2 Marie Leandersson Bengt-Åke Karlström
3 Bengt-Åke Karlström Johnny Hagfeldt
4 Bengt-Åke Karlström Per-Åke Edström
5 Bengt-Åke Karlström Stefan Gradin
6 Bengt-Åke Karlström Jörgen Melander
7 Bengt-Åke Karlström Katja Johansson
8 Bengt-Åke Karlström Sophie Karlström
9 Bengt-Åke Karlström Erik Sjödin
10 Erik Sjödin Patric Holmberg
11 Patric Holmberg Lars Hjelmqvist
12 Lars Hjelmqvist Lennart Lindberg
13 Lennart Lindberg Jan Olofsson
14 Lennart Lindberg Nicklas Rosell
15 Lennart Lindberg Jimmy Karlin
16 Jimmy Karlin Birgitta Norlander

Till final: ………Jimmy Kallin

Bra utgång: …...B-Å Karlström101-ut

Omgång 2

1 Bengt-Åke Karlström Jan Olofsson
2 Bengt-Åke Karlström Katja Johansson
3 Bengt-Åke Karlström Per-Åke Edström
4 Bengt-Åke Karlström Jörgen Melander
5 Bengt-Åke Karlström Nicklas Rosell
6 Nicklas Rosell Marie Leandersson
7 Nicklas Rosell Birgitta Norlander
8 Nicklas Rosell Sophie Karlström
9 Nicklas Rosell Roger Svahn
10 Nicklas Rosell Johnny Hagfeldt
11 Johnny Hagfeldt Lars Hjelmqvist
12 Lars Hjelmqvist Erik Sjödin
13 Erik Sjödin Patric Holmberg
14 Patric Holmberg Lennart Lindberg
15 Patric Holmberg Stefan Gradin

Till final: ………Stefan Gradin

Bra utgång: …...Ingen notering

 

Omgång 3

1 Lennart Lindberg Roger Svahn
2 Lennart Lindberg Jan Olofsson
3 Lennart Lindberg Lars Hjelmqvist
4 Laes Hjelmqvist Johnny Hagfeldt
5 Johnny Hagfeldt Jörgen Melander
6 Jörgen Melander Birgitta Norlander
7 Jörgen Melander Sophie Karlström
8 Jörgen Melander Marie Leandersson
9 Jörgen Melander Patric Holmberg
10 Jörgen Melander Bengt-Åke Karlström
11 Jörgen Melander Katja Johansson
12 Jörgen Melander Nicklas Rosell
13 Nicklas Rosell Erik Sjödin
14 Nicklas Rosell Per-Åke Edström

Till final: ………Nicklas Rosell

Bra utgång: …...Ingen notering

Omgång 4

1 Bengt-Åke Karlström Jörgen Melander
2 Bengt-Åke Karlström Roger Svahn
3 Bengt-Åke Karlström Jan Olofsson
4 Bengt-Åke Karlström Birgitta Norlander
5 Bengt-Åke Karlström Katja Johansson
6 Bengt-Åke Karlström Sophie Karlström
7 Bengt-Åke Karlström Per-Åke Edström
8 Bengt-Åke Karlström Johnny Hagfeldt
9 Bengt-Åke Karlström Erik Sjödin
10 Erik Sjödin Patric Holmberg
11 Erik Sjödin Lennart Lindberg
12 Lennart Lindberg Lars Hjelmqvist
13 Lennart Lindberg Marie Leandersson

Till final: ………Marie Leandersson

Bra utgång: …... B-Å Karlström 101-ut

 

Finalpool

NAMN Jimmy Stefan Nicklas Marie Vunna
Matcher
Set + Set -  + / - Plac.

Jimmy Kallin

******

2 - 0

2 - 0

2 - 0

3

6

0

6

1

Stefan Gradin

0 - 2

******

0 - 2

2 - 1

1

2

5

-3

3

Nicklas Rosell

0 - 2

2 - 0 

******

2 - 0

2

4

2

+2

2

Marie Leandersson

0 - 2

1 - 2

0 - 2

******

2

1

6

-5

4