Spelform

Omgång 1

1 Jan Olofsson Patric Holmberg
2 Patric Holmberg Eva Huss
3 Patric Holmberg Lars Hjelmqvist
4 Patric Holmberg Marie Leandersson
5 Patric Holmberg Bengt-Åke Karlström
6 Patric Holmberg Peter Näsström
7 Patric Holmberg Jimmy Kallin
8 Patric Holmberg Katja Johansson
9 Patric Holmberg Johnny Hagfeldt
10 Patric Holmberg Jessica Huss
11 Patric Holmberg Birgitta Norlander
12 Patric Holmberg Lennart Lindberg
13 Lennart Lindberg Marcus Allström
14 Lennart Lindberg Jörgen Sahlén
15 Lennart Lindberg Erik Sjödin
16 Lennart Lindberg Per-Åke Edström

Till final: Per-Åke Edström

 

Omgång 2

1 Erik Sjödin Bengt-Åke Karlström
2 Bengt-Åke Karlström Patric Holmberg
3 Bengt-Åke Karlström Jörgen Sahlén
4 Bengt-Åke Karlström Peter Näsström
5 Bengt-Åke Karlström Jesica Huss
6 Bengt-Åke Karlström Jan Olofsson
7 Bengt-Åke Karlström Johnny Hagfeldt
8 Bengt-Åke Karlström Marcus Allström
9 Bengt-Åke Karlström Marie Leandersson
10 Bengt-Åke Karlström Birgitta Norlander
11 Bengt-Åke Karlström Katja Johansson
12 Bengt-Åke Karlström Jimmy Kallin
13 Bengt-Åke Karlström Lars Hjelmqvist
14 Lars Hjelmqvist Eva Huss
15 Lars Hjelmqvist Lennart Lindberg

Till final: Lars Hjelmqvist

 

Omgång 3

1 Jörgen Sahlén Peter Näsström
2 Peter Näsström Jan Olofsson
3 Peter Näsström Jessica Huss
4 Peter Näsström Katja Johansson
5 Peter Näsström Jimmy Kallin
6 Peter Näsström Erik Sjödin
7 Erik Sjödin Bengt-Åke Karlström
8 Erik Sjödin Patric Holmberg
9 Erik Sjödin Eva Huss
10 Erik Sjödin Lennart Lindberg
11 Erik Sjödin Johnny Hagfeldt
12 Johnny Hagfeldt Marcus Allström
13 Marcus Allström Marie Leandersson
14 Marcus Allström Birgitta Norlander

Till final: Marcus Allström

 

Omgång 4

 

1 Katja Johansson Eva Huss
2 Katja Johansson Lennart Lindberg
3 Lennart Lindberg Jörgen Sahlén
4 Lennart Lindberg Peter Näsström
5 Lennart Lindberg Jan Olofsson
6 Lennart Lindberg Johnny Hagfeldt
7 Lennart Lindberg Jimmy Kallin
8 Lennart Lindberg Birgitta Norlander
9 Lennart Lindberg Marie Leandersson
10 Marie Leandersson Patric Holmberg
11 Patric Holmberg Bengt-Åke Karlström
12 Patric Holmberg Erik Sjödin
13 Patric Holmberg Jessica Huss

Till final: Patric Holmberg

 

Finalpool

NAMN Marcus Patric Lars Per-Åke Match +/- Set + Set -  + / - Plac.
Marcus Allström ****** 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 4 5 -1 3
Patric Holmberg 2 - 1 ****** 2 - 0 2 - 1 3 6 2 4 1
Lars Hjelmqvist 2 - 1 0 - 2  ****** 2 - 1  2 4 4 0 2
Per-Åke Edström 1 - 2 1 - 2 1 - 2 ****** 0 3 6 -3 4