Nuvarande styrlse i DHDC

Tillbaka

Sammansättning Vald t.o.m
årsmötet
Namn/Mailadress Telefon
Ordförande 2015
Håkan Johansson 070-631 87 85
Sekreterare 2015
Erik Sjödin 070-349 84 84
Kassör 2014
Marie Leandersson
070-383 11 67
Ledamot
2014
Johnny Hagfeldt
/070-265 11 67
Ledamot 2014
Birgitta Norlander  
Suppleant 2014
Lennart Lindberg
 
Suppleant 2014
Patric Holmberg
 
Revisor
2014 Lars Hjelmqvist 070-593 21 43
Revisor suppl. 2014 Roger Swahn
 
Webmaster
2014 Erik Sjödin 070-349 84 84
Webmaster
2014 Håkan Johansson 070-631 87 85

Senast uppdaterad 2013-02-03